INDEKLIMA DESIGN

INDEKLIMA DESIGN yder rådgivning med fokus på bygningsinstallationer, -automatik og -teknik, hvor det gode indeklima og sunde byggeri er hovedsigtet – et Bæredygtigt Arbejdsmiljø.

Vi bistår arkitekter, bygherrer og andre rådgivere med en erfarings- og analysebaseret tilgang til design og optimering af byggeriet, og tilbyder rådgivning i indeklima, ventilationsteknik, dagslys og styringsstrategier samt byggeledelse på renoveringsprojekter.

Læs mere under Om Os og Rådgivning og se eksempler på tidligere projekter under Cases.

Målsætning

Målet for INDEKLIMA DESIGN er at afhjælpe de indeklimaudfordringer, der findes i en stor del af det danske arbejdsmiljø. Alt for mange arbejdspladser døjer med termisk ubehag, træk og dårlig luftkvalitet med hold i nakken og hovedpine ud på eftermiddagen som følger, og vi ser det som vores opgave at forbedre dén del af hverdagen for medarbejderne inden for en investeringsramme, der passer til virksomhedens økonomi. Ofte når man på indeklimasiden langt med simple tiltag, der øger glæden ved at gå på arbejde, og samtidigt reducerer sygedage til gavn for produktiviteten og virksomheden som helhed.

Vores Koncept

INDEKLIMA DESIGN yder rådgivning til kontorer, beboelse og mindre produktionsvirksomheder. Vi bistår bygherrer, arkitekter, ingeniører og den indeklimabevidste virksomhedsejer i bygningsprojekter, og sidder gerne med i de tidlige designfaser, hvor vi bidrager med erfarings- og analysebaseret rådgivning, så omkostningstunge ændringer senere i processen undgås.

Vores koncept er at sammenfatte registrering, analyse og løsningsforslag i få, veldefinerede processer for at levere et helhedsorienteret energi- og indeklimadesign med arbejdsmiljøet og bygningens “sundhed” i fokus.

%

Registrering

Vi definerer udfordringerne og målsætningen for projektet i dialog med kunden, og besøger byggeriet for at registrere installationer, klimaskærm og brugsmønstre.

%

Analyse

Vi trykprøver forskellige løsningsforslag i simuleringsprogrammer, hvor de enkelte løsninger sammenlignes ud fra målsætningsparametre. Dette sammenholdes med vurdering af økonomi og praktisk udførelse, så den bedste energi- og indeklimaløsning faciliteres inden for det aftalte råderum.

%

Løsning

I fællesskab med vores samarbejdspartnere leverer vi de foreslåede løsninger, og tilbyder byggeledelse, således at vi kan sikre kvaliteten af det endelige produkt ved at følge vores anbefalinger til måls.

Samarbejdspartnere

Søren Stig Poulsen

Søren Stig Poulsen - Indeklima

Direktør - Dansk Energikoncept ApS
Projekteringschef NCC Construction A/S - 4 år
Projektingeniør COWI A/S - 5 år

Carsten Lind

Carsten Lind - Energisyn

Direktør - Lind Consult
NNE Pharmaplan - Senior Energy Consultant
Nykredit Realkredit A/S - Facility Manager

Lennard Johansen

Lennard Johansen - Dagslys

Designingeniør
M.Sc. Arch. Eng. - DTU

Kontakt Os

INDEKLIMA DESIGN