Cases

Danske Bank, St. Kongensgade 72

Projektet tog udgangspunkt i byggeri med aula, hvor dagslysforhold og indeklima skulle afbalanceres mhp. etablering af arbejdspladser. Høj intern varmebelastning fordrede ibrugtagen af naturlig ventilation og sollagen i aulaen, og affødte et ventilationsprojekt. Alt i alt et projekt, hvor mange forskellige parametre skulle spille sammen for at indeklimaet lykkedes.

Vibenshuset, Lyngbyvej 2

Projektet omfattede både en dagslysberegning med dobbeltfacade mod et centralt liggende panoptikon, og dimensionering af kølebehov i mødelokaler og storrumskontorer til ventilationsprojekt. Store sydvestvendte glasarealer og etager med dobbelthøjde blev en (overkommelig!) udfordring på indeklimasiden.

Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Lautruphøj 8

Rent indeklimaprojekt hvor høje interne belastninger fra elektronisk udstyr skabte udfordringer for indeklimaet. Krav om fleksibilitet i indretningsplanerne kastede et avanceret ventilationsprojekt af sig, hvor tidsafhængig multizonestyring blev implementeret for at varetage køl og friskluft i storrumskontorer og mødelokaler. Endeligt blev der arbejdet med solfilm i facaden for at bringe de nødvendige ventilationsluftmængder ned på et niveau, der ikke var til gene for arbejdspladserne.

Nordsjællands Politi, Station Syd, Ørnegårdsvej 16

Påbud fra Arbejdstilsynet omkring dårligt indeklima. Opgaven krævede et stort kendskab til de ventilationskomponenter der var bygget ind i lejemålene. INDEKLIMA DESIGN fandt flere fejl, enten på vedligehold eller projektering af anlægget, som var årsag til den oplevede mangel på indeklimakomfort i bygningen. Herefter blev der udarbejdet en handlingsplan for (gen)opretning af et tilfredsstillende indeklima.

Biostata, Bregnerødvej 132

Gennemgang af indeklima som resulterede i idriftsættelse af eksisterende ventilationsanlæg og etablering af supplerende køling. Ventilationsanlægget betjente flere lejemål, så det var vigtigt at få styr på funktionen af hele anlægget for at undgå trækgener. Anlægget blev serviceret og renoveret, og funktionen blev efterfølgende testet samt luftmængde indreguleret til bedste niveau for alle brugere. Efter at friskluft var sikret til Biostata kunne INDEKLIMA DESIGN arbejde videre med at nedbringe overtemperaturer i kontorarealerne. Det skete ved udvendig montering af solfilm og etablering af supplerende køling.

BIN2BIL, Bilbyen 2

Gennemgang af Bin2Bil Holbæks indeklimamæssige udfordringer i deres showroom. Bilhuse er oftest bygget med store glasfacader til bilernes showroom, hvor det kan give udfordringer at holde et godt indeklima for de faste arbejdspladser, der findes i dette område. Samtidigt er det meget dyrt at installere mekaniske løsningerne, da den nødvendige køleeffekt er meget høj. INDEKLIMA DESIGN fik opgaven at lave et oplæg på en samlet løsning, hvor totaløkonomien var en vigtig parameter. Effekten af den endelige løsning med ombygning af facade, solfilm og indvendige solskærme blev påvist i BSim med fokus på solindfald forår/efterår og høje udetemperaturer om sommeren.

Dipylon Hus, Carlsbergbyen

Projektets hovedfokus var kvalitetssikring af central ventilation og køling. Fordele og ulemper blev afklaret ved en kombination af beregninger og dialog med både EKJ Rådgivende Ingeniører og MT Højgaard. Løsningerne skulle håndtere opvarmning og køling via ventilationsanlægget, og med høj fleksibilitet i brugerens adfærd. Samtidigt skulle designet fungere for en renoveret bygning, hvor mange konstruktive forhold var låst på forhånd.

Lautrupbjerg 2-4

Dagslysprojekt på kontorlokaler i tomgang – ny lejer krævede dagslysberegning mhp. placering af faste arbejdspladser, og vi rykkede ud med opmålingsgrej, for at få styr på bygningsgeometri og vinduesegenskaber.

Nauticon, Sluseholmen 8

Omfattende indeklimaopgave i byggeri med store glasfacader ud til havnefronten. Forskellige lejemål med stor variation i brug og varmebelastning skabte en varieret opgave, hvor der blev arbejdet med mange forskellige indeklimaløsninger for at gøre alle parter tilfredse.

Kontakt Os

INDEKLIMA DESIGN