Dagslysberegning

Dagslysberegning

Nøgleord: Altaner / Facader / Omlægning til erhverv / Blænding / Nybyg / BR18 / 300 lux / Dagslysfaktor / Belysningsstyrker / Udsyn / Indretningsplaner

Adgang til udsyn og dagslys på arbejdspladser og i beboelsesrum sparer ikke kun på elregningen til belysning – for meget dagslys skaber overophedning og behov for køling, og et afstemt dagslysniveau, der overholder gældende myndighedskrav, men også faciliterer et balanceret indeklima, er derfor at foretrække.

Beregning af belysningsstyrker BR18

Vi tilbyder dagslysberegninger iht. nye krav i BR18, der tillader dynamisk beregning af belysningsstyrker som dokumentation af dagslysforhold. Vi anvender dagslysanalysen som vejledning til udformning af indretningsplaner, der udnytter det bebyggede areal optimalt ift. solens bane, og kommer med anbefalinger til alternative geometrier, der tillader mere lysindfald om nødvendigt.

Beregning af dagslysfaktor BR15

Hvis byggesagen er startet før d. 1. juli 2018, har bygherre lov til at søge om overholdelse af krav jf. BR15. Her er der tale om beregning af dagslysfaktor, der er en statisk betragtning af dagslysforholdene i byggeriet, som beregnes i lyssimuleringsprogrammer. Indeklima.Design tilbyder beregning af dagslysfaktor i gennemtestede simuleringsprogrammer til dokumentation af lysforhold i byggesager.

Læs mere om afbalancering af dagslys og indklima: Vibenshuset, Danske Bank

Renoveringsprojekter

Større indgreb i bygningsgeometrien, fx etablering af eller udskiftning til ny altan, kræver beregning af dagslysforhold i eksisterende- og fremtidigt byggeri. Kravene varierer kommunerne imellem, og INDEKLIMA DESIGN tager dialogen med sagsbehandleren, så renoveringsprojektet når i mål på den mest hensigtsmæssige måde.

Hvorfor skal du bruge os?

  • Stor brancheerfaring – både teoretisk og praktisk
  • God forståelse af bygherrens situation skaber de mest værdifulde løsninger
  • Vi løfter dit indeklima, til det ønskede niveau eller højere
  • Bred erfaring med mange forskellige HVAC systemer
  • Konsekvenserne af designvalg kan synliggøres for anlægsøkonomi, drift og slutbruger

Bliv ringet op

Lennard Johansen – Specialist i simulering af indeklima og dagslysforhold

Jeg har i mere end 6 år arbejdet med dagslyssimuleringer, og har udført omfattende analyser på større kontorbyggerier, herunder NCC’s hovedkvarter i Søborg, hvor opfølgende målinger har givet en solid forståelse mellem teori og praksis.

Til jeres dagslysprojekt bidrager jeg med omfattende erfaring på området, og vejleder om nødvendigt i alternative geometrier, der får projektet gennem myndighedsbehandlingen.

INDEKLIMA DESIGN