Data og Styring CTS/BMS

Data og Styring CTS/BMS

Nøgleord: SCADA / Dataindsamling / Forbrugsmonitorering / Alarm

En forudsætning for et godt indeklima er, at bygningsinstallationerne fungerer efter hensigten. Dette lyder umiddelbart som en selvfølge, men når indeklimarådgivning og CTS-projektering behandles som to adskilte programmer, går zoneinddelinger og tilhørende styringsprincipper ofte tabt i projektoverdragelsen, og indeklimaet lever som følge ikke op til forventningerne.

INDEKLIMA DESIGN laver facade- og zoneopdelte indeklimasimuleringer, hvor tidsafhængige rumbehov indtænkes i HVAC-systemet og styringen heraf. Resulterende kravsspecifikationer kobles direkte til CTS-projekt hos vores samarbejdspartner BA-Systems, og herved følges den grønne tråd gennem hele projektet, så tankegods fra de tidlige designstadier overlever til projektets udførelse, hvorved det bedst mulige indeklima realiseres.

Efterfølgende dataindsamling gennem SCADA-systemet kan anvendes til at implementere alarmfunktioner og monitorering med reduktion i forbrugs- og vedligeholdelsesomkostninger som følge. Læs mere om forbrugsmonitorering på vores søstersite Dansk Energikoncept

Zoneinddelt styringsstrategi: FPS, Vibenshuset

Bliv ringet op

Lennard Johansen – Specialist i simulering af indeklima og dagslysforhold

Vi har i de sidste år arbejdet med datalogning af indeklima til dokumentation af faktiske forhold. I får adgang til dataet, og vi tilbyder, om ønsket, rådgivning til udbedring af utilfredsstillende indeklima – selvfølgeligt med sideløbende dataindhentning til dokumentation af forbedringen.

INDEKLIMA DESIGN