Ventilation

Ventilation

Nøgleord: Mekanisk ventilation / Naturlig ventilation / Styring / Hybrid / Varme / Køling / CTS / BMS / Kvalitetssikring

Rådgivning

Vi yder rådgivning i dimensionering, etablering og renovering af alle former for luftbårne systemer.

Dette omfatter alt fra dimensionering af de nødvendige luftmængder samt varme- og kølebehov, der skal til for at sikre et godt arbejdsmiljø, til kravsspecifikationer på anlæg, komponenter og styring.

Vi tilbyder også gennemgang af ældre ventilationsanlæg for at finde styringsmæssige akilleshæle og komme med forslag til optimering/renovering af anlæg og komponenter, så den fulde kapacitet (igen) kan udnyttes.

Etablering af ventilation

Erhverv

Dårlig luft og varme lokaler skaber en dårlig arbejdsplads – hvis I har besluttet jer for at etablere frisk luft til medarbejderne, eller retablere det gamle anlæg, der ikke har kørt siden indflytning, udfører vi totalentrepriser på ventilationsanlæg i størrelsesordenen op til 5.000 m³/h.

Vi styrer hele processen fra anlægsdimensionering over byggeprocessen til indregulering og idriftsættelse, og sikrer dermed, at slutproduktet lever op til forventningerne.

Bolig

Vi har bred erfaring med etablering af ventilation i boliger, da fortsat flere familier begynder at sætte krav til frisk luft døgnet rundt – ikke kun på kontoret og i bilen!

Hvis I gerne vil sove i frisk og kølig luft året rundt, gøre stuen til et opholdssted på de varmeste dage, eller måske få fjernet fugt og lugt i kælderen, kommer vi med et tilbud på både centrale og decentrale løsninger. Ring til Søren for at høre mere.

Læs mere om

Dimensionering af ventilation: FPS, Vibenshuset
Etablering af ventilation: Danske Bank
Renovering af ventilation (CTS): Nordsjællands Politi, Biostata

Søren Stig Poulsen – Specialist i bygningsinstallationer og optimering af indeklima

Jeg har mere end 10 års erfaring med ventilationssystemer og -styring, og identificerer hurtigt mangler og fejl på bestående anlæg, der hindrer fuld udnyttelse af den indbyggede kapacitet.

På nye projekter tager jeg den baggrund med som ballast, og leverer rådgivning til et fleksibelt og robust(!) ventilationsprojekt, der er modstandsdygtigt over for nye brugsmønstre og tidens tand.

Mit CV

Stifter og Rådgiver Dansk Energikoncept ApS – siden 2015
Projekteringschef NCC Construction A/S – 4 år
Projektingeniør COWI A/S – 5 år

INDEKLIMA DESIGN